Γερολυμάτος Εγνατία

Ψυκτικοί Χώροι Συντήρησης Φαρμακευτικών Προϊόντων & Τεχνική Υποστήριξη

Πεδίο Εφαρμογής: Φαρμακοβιομηχανία Προϊόν: Ψυκτικοί Χώροι Συντήρησης Φαρμακευτικών Προϊόντων & Τεχνική Υποστήριξη Έτος: 2009 Τοποθεσία: Αθήνα Δραστηριότητα Πελάτη: Παρασκευή – Εμπορία Φαρμακευτικών Προϊόντων Τρέχον Status: Σύμβαση σε εξέλιξη / Τεχνική Υποστήριξη by Liakos

Περιγραφή Έργου 

  • Αποθήκη Φαρμάκων αποτελούμενοι από δύο (2) Θαλάμους Συντήρησης, έναν (1) Προθάλαμο και έναν (1) Θάλαμο Κατάψυξης.
  • Ηλεκτρικοί Πίνακες με ηλεκτρονικό έλεγχο για όλα τα ψυγεία.
  • Ψυκτικό συγκρότημα για όλους τους Ψυκτικούς Θαλάμους.
  • Αεροψυκτήρες, συμπυκνωτής και ψυκτικά μηχανήματα Γερμανικών Οίκων.
  • Προδιαγραφές HAACP.
Always under HAACP Standards