Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Ψυκτικές εγκαταστάσεις με υλικά αρίστης ποιότητας και παγκοσμίων γνωστών οίκων. Ολοκληρωμένες κατασκευές δικτύων όλων των ψυκτικών υγρών, τόσο σε επίπεδο μικρών και μεγάλων εφαρμογών. Κατασκευάζουμε Καινούργιες Ψυκτικές Εγκαταστάσεις. Βελτιώνουμε Παλιές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις.

CATEGORY: Cooling installations

The compressors used in chillers are from the largest European companies such as Bitzer and Ref-Comp.

Open Type2. Semi – Hermetique3. Screw compressors – For all refrigerants we use ecological fluids & ammonia.

Cooling Units Multi Digital Inverter
Monoblock Refrigeration Units
Cooling Chiller Units
Cooling Units Maintenance Wine
Cooling Units Maturity
Cooling Units Parallelism
Precooler
Coolers
Evaporative condensers
Hydro coolers
Vacuum Coolers
Wide range of engine room with parallel reciprocating compressors
Screw closed and semi-closed and Scroll compressors European factories
Engine with sound proof system
Reciprocating compressors, screw, cooling units, central cooling units.

A wide range of machinery which includes parallel reciprocating compressors Screw closed and semi-hermetic Scroll compressors, produced by the most well-known European manufacturers, are able to provide useful solutions to a wide range of current refrigerants.
The central cooling blocks are manufactured with modern automation technology, programmable logic controllers – PLCs, depending on the cooling needs. Compressors of leading European firms are used such as Bitzer and Ref-Comp.
The compressors used in refrigerating equipment produced by the leading European brands such as Bitzer and Ref-Comp.

Open type
Semi – hermetic
Screw compressors – For all refrigerants and ammonia green liquid.