Γερολυμάτος

Γερολυμάτος Εγνατία
Ψυκτικοί Χώροι Συντήρησης Φαρμακευτικών Προϊόντων & Τεχνική Υποστήριξη


Πεδίο Εφαρμογής: Φαρμακοβιομηχανία

Προϊόν: Ψυκτικοί Χώροι Συντήρησης Φαρμακευτικών Προϊόντων & Τεχνική Υποστήριξη

Έτος: 2009

Τοποθεσία: Αθήνα

Δραστηριότητα Πελάτη: Παρασκευή – Εμπορία Φαρμακευτικών Προϊόντων

Τρέχον Status: Σύμβαση σε εξέλιξη / Τεχνική Υποστήριξη by Liakos

Περιγραφή Έργου: Αποθήκη Φαρμάκων αποτελούμενοι από δύο (2) Θαλάμους Συντήρησης, έναν (1) Προθάλαμο και έναν (1) Θάλαμο Κατάψυξης.

  • Ηλεκτρικοί Πίνακες με ηλεκτρονικό έλεγχο για όλα τα ψυγεία.
  • Ψυκτικό συγκρότημα για όλους τους Ψυκτικούς Θαλάμους.
  • Αεροψυκτήρες, συμπυκνωτής και ψυκτικά μηχανήματα Γερμανικών Οίκων.
  • Προδιαγραφές HAACP.

Always under HAACP Standards