Συνεργασίες 2017-07-20T14:09:20+00:00

Είστε συνάδελφος, έμπορος ή τελικός χρήστης;

Είμαστε ειδικοί στο σχεδιασμό ψυκτικών συστημάτων.

Ας μιλήσουμε!

Προσφέρουμε

 • Δωρεάν Εκτίμηση Αξίας Εξοπλισμού

 • Δωρεάν Μελέτη Δεδομένων Προϊόντων

 • Δωρεάν Μελέτη Ψυκτικών Φορτίων Χώρου

 • Σχεδιασμό διαμόρφωσης χώρου με υλικά επίστρωσης για την πιστοποίηση HACCP

 • Δωρεάν Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • Νομική κάλυψη

 • Πιστοποιήσεις

 • Εγγύηση

 • Ετοιμασία για προγράμματα και επιχορηγήσεις

   

  Σύνταξη Προσφορών με Ειδικές παροχές  όπως:

 • Φυλλάδια προϊόντων με τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τιμοκαταλόγους

 • Οδηγίες σωστής λειτουργίας (εγχειρίδια)

 • Πιστοποιητικά οίκων

 • Διαστάσεις (σχέδια με διαστάσεις για κάθε προϊόν)

 • Βεβαιώσεις Απαλλαγής ΦΠΑ, Καινουργή κλπ.