Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Ψυκτικές εγκαταστάσεις με υλικά αρίστης ποιότητας και παγκοσμίων γνωστών οίκων. Ολοκληρωμένες κατασκευές δικτύων όλων των ψυκτικών υγρών, τόσο σε επίπεδο μικρών και μεγάλων εφαρμογών. Κατασκευάζουμε Καινούργιες Ψυκτικές Εγκαταστάσεις. Βελτιώνουμε Παλιές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις.

Ψυκτικές Μονάδες

Οι συμπιεστές που χρησιμοποιούνται στα ψυκτικά συγκροτήματα είναι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων όπως Bitzer και Ref-Comp.

1. Ανοικτού τύπου

2. Ημίκλειστου τύπου

3. Screw compressors – Για όλα τα ψυκτικά οικολογικά υγρά και αμμωνία.

 • Ψυκτικές Μονάδες Multi Digital Inverter
 • Ψυκτικές Μονάδες Monoblock
 • Ψυκτικές Μονάδες Chiller
 • Ψυκτικές Μονάδες Συντήρησης Οίνου
 • Ψυκτικές Μονάδες Ωρίμανσης
 • Ψυκτικές Μονάδες Παραλληλισμού
 • Προψυκτήρια
 • Αεροψυκτήρες
 • Εξατμιστικούς Συμπυκνωτές
 • Hydrocoolers
 • Vacuum Coolers
 • Evaporative condensers
 • Hydro coolers
 • Vacuum Coolers
Μηχανοστάσια

 •  Μεγάλη γκάμα μηχανοστασίων με παραλληλισμό συμπιεστών παλινδρομικών.
 •  Συμπιεστές παλινδρομικοί, κοχλιωτοί, ψυκτικά μηχανήματα, κεντρικές μονάδες ψύξης.
 •  Μεγάλη γκάμα μηχανοστασίων τα οποία περιλαμβάνουν παραλληλισμό συμπιεστών παλινδρομικών Screw κλειστού και ημίκλειστου τύπου και Scroll συμπιεστές όλων των γνωστών ευρωπαϊκών εργοστασίων, είναι ικανά να δώσουν εύχρηστες λύσεις σε ευρύ φάσμα ψυκτικών ισχύων.

> Screw κλειστού και ημίκλειστου τύπου και Scroll συμπιεστές ευρωπαϊκών εργοστασίων.

> Μηχανοστάσια με σύστημα απορρόφησης ήχου.

Κεντρικά Ψυκτικά Συγκροτήματα

Τα κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα κατασκευάζονται με αυτοματισμούς σύγχρονης τεχνολογίας, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές – PLCs, ανάλογα με τις εκάστοτε ψυκτικές ανάγκες.Χρησιμοποιούνται συμπιεστές των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων όπως Bitzer και Ref-Comp.

Συστήματα Multi

 Οι συμπιεστές που χρησιμοποιούνται στα κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα είναι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων όπως Bitzer και Ref-Comp.

 1. Ανοικτού τύπου
 2. Ημίκλειστου τύπου
 3. Screw compressors

Για όλα τα ψυκτικά οικολογικά υγρά και αμμωνία.